• Trộn bê tông (Crane Skip)

    Trộn bê tông (Crane Skip)

    Hình dạng tối ưu hóa dễ sử dụng Có thể treo lên móc cẩu để sử dụng Điều khiển bằng hệ thống thủy lực