• Xe nâng hàng 1,6 tấn Manitou ME 316
 • Performances

  Tải trọng nâng (Lifting capacity)

  1600 kg

  3520 lb

  Tốc độ di chuyển (Moving speed)

  16 kmh

  9.94 mph

  Max reach

  6.5 m

  21'4"

  Drawbar pull

  750 dan

   

  Mast inclination (front/rear)

  5.5 ° / 6.5 ° )

   

  Dimensions

  Chiều dài xe (Length) (up to the back of the fork)

  1.9 m

  6'3"

  Chiều rộng xe (Width)

  1.09 m

  3'7"

  Chiều cao xe (Height)

  2 m

  6'6"

  Khối lượng xe (Weight) (unladen)

  3120 kg

  6864 lb

  Bán kính góc quay trong (Turning radius)

  1.56 m

  5'1"

  Bán kính góc quay ngoài (Ground clearance)

  0.11 m

  0'4"

  Total length (fork included)

  2.97 m

  9'9"

  Wheelbase length

  1.36 m

  4'5"

  Fork carriage width

  1 m

  3'3"

  Aisle width (with a 1000 x 1200 palette)

  3.24 m

  10.62

  Aisle width (with a 800 x 1200 palette)

  3.36 m

  11.02

  Front axle weight (laden)

  4100 kg

  9020 lb

  Front axle weight (unladen)

  1440 kg

  3168 lb

  Rear axle weight (laden)

  620 kg

  1364 lb

  Rear axle weight (unladen)

  1680 kg

  3696 lb

   

  Engine / Battery

  Nhiên liệu (Energy)

  Electric

  Voltage

  48 V

  Amperage

  575 Ah


  Hydraulic

  Pressure

  180 bars


  Other specifications

  Standard tyres

  Super-elastic

  Number of wheels (front/rear)           

  2/1

   

  Number of drive wheels (front/rear)

  2/0

  Tyre dimensions (rear)

  15x4,5-8

  Standard mast type

  Duplex

  Free lift (standard mast, lowered)

  0.145 m

  0'6"

  Standard mast height (when raised)

  1.995 m

  6'6"

  Standard mast height (when raised)

  3.57 m

  11'8"

  Driving position noise levels

  70 dB

Xe nâng hàng 1,6 tấn Manitou ME 316

 • Ảnh
  • Xe nâng hàng 1,6 tấn Manitou ME 316
 • Thông số kỹ thuật

  Performances

  Tải trọng nâng (Lifting capacity)

  1600 kg

  3520 lb

  Tốc độ di chuyển (Moving speed)

  16 kmh

  9.94 mph

  Max reach

  6.5 m

  21'4"

  Drawbar pull

  750 dan

   

  Mast inclination (front/rear)

  5.5 ° / 6.5 ° )

   

  Dimensions

  Chiều dài xe (Length) (up to the back of the fork)

  1.9 m

  6'3"

  Chiều rộng xe (Width)

  1.09 m

  3'7"

  Chiều cao xe (Height)

  2 m

  6'6"

  Khối lượng xe (Weight) (unladen)

  3120 kg

  6864 lb

  Bán kính góc quay trong (Turning radius)

  1.56 m

  5'1"

  Bán kính góc quay ngoài (Ground clearance)

  0.11 m

  0'4"

  Total length (fork included)

  2.97 m

  9'9"

  Wheelbase length

  1.36 m

  4'5"

  Fork carriage width

  1 m

  3'3"

  Aisle width (with a 1000 x 1200 palette)

  3.24 m

  10.62

  Aisle width (with a 800 x 1200 palette)

  3.36 m

  11.02

  Front axle weight (laden)

  4100 kg

  9020 lb

  Front axle weight (unladen)

  1440 kg

  3168 lb

  Rear axle weight (laden)

  620 kg

  1364 lb

  Rear axle weight (unladen)

  1680 kg

  3696 lb

   

  Engine / Battery

  Nhiên liệu (Energy)

  Electric

  Voltage

  48 V

  Amperage

  575 Ah


  Hydraulic

  Pressure

  180 bars


  Other specifications

  Standard tyres

  Super-elastic

  Number of wheels (front/rear)           

  2/1

   

  Number of drive wheels (front/rear)

  2/0

  Tyre dimensions (rear)

  15x4,5-8

  Standard mast type

  Duplex

  Free lift (standard mast, lowered)

  0.145 m

  0'6"

  Standard mast height (when raised)

  1.995 m

  6'6"

  Standard mast height (when raised)

  3.57 m

  11'8"

  Driving position noise levels

  70 dB

 • Phụ kiện
 • Dịch vụ